logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

Historisch centrum interpolice

FLOREFFECarte wallonie

 

Beschrijving

Praktische informatie

Avantages

Fotogalerij

Infrastruktuur

[nl] Dans la région ... [fr]

 

Musée Sambre et Meuse

Rue Célestin Hastir, 88A

5150 FLOREFFE

+32 (0)496.40.19.61

Militaire geschiedenis   Etnologie   Folklore

 

Beschrijving

04094432.JPG04094436.JPG

Collections

In 1996 vierde de Belgische rijkswacht haar 200ste verjaardaag en zo ook de rijkswachtbrigade in Fosses. Deze gebeurtenis lag aan de grondslag van een rijkswachtmuseum zodat de 'anciens' die het corps in hun hart droegen, niet zouden worden vergeten. In 2001 werden de rijkswacht en de gemeentepolitie opgeheven wat voor een volledige politiehervorming zorgde.
In onze streek vormden vier gemeenten een politiezone die samengesteld werd uit de oude rijkswachtbrigades en de vroegere gemeentepolitie. Het gaat om de gemeenten Fosses-la-Ville, Mettet, Floreffe en Profondeville. Deze zone wordt de 'Samber en Maas'-zone genoemd. Van al deze veranderingen verrijkt het museum zich met de gemeentepolitie en de veldwacht.
Het brengt een hommage aan de vroegere rijkswacht, gemeentepolitie, veldwacht en Europese politie en toont een hele verzameling uniformstukken van de verschillende politiediensten.

Bâtiment

Het museum is gevestigd in de vroegere rijkswachtbrigade van Floreffe, vlak tegenover het station. Deze brigade werd in 1918 opgericht en bezit nog steeds haar oude kazernement en gevangeniscellen. Het museum is ondergebracht in een oud kwartier.