logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

Ottignies-Louvain-la-Neuve
Water- en fonteinmuseum


Photos 12173966.JPGZoals iedereen kan vaststellen, wordt de waterproblematiek in het algemeen stilaan een van de belangrijkste thema's van het begin van de 21ste eeuw. De sensibilisering van de burgers en meer bijzonder van de jongeren is een van de belangrijke luiken van het vormings- en informatiebeleid. Het 'Musée de l'Eau et de la Fontaine®' in Genval toont in die optiek zowel unieke collecties die te maken hebben met de waterdistributie in onze contreien en daarbuiten als, en dat is belangrijk, stukken, panelen en documenten die te maken hebben met de technische, wetenschappelijke, menselijke, geopolitieke en milieuaspecten van de waterwinning in de huidige wereld. Ook in die geest worden er regelmatig rondleidingen en geanimeerde vomingssessies georganiseerd die bestemd zijn (maar niet uitsluitend) voor schoolgroepen zodat onze toekomstige volwassenen, de toekomstige burgers en beleidsmakers, op de hoogte zijn van alle aspecten van de waterproblematiek en dus van alle keuzen die in de toekomst zullen moeten worden gemaakt?
De doelstellingen van het 'Musée de l'Eau et de la Fontaine' zijn: sensibilisering van het publiek en de openbare machten om het behoud, de restauratie en de herwaardering van fonteinen te verzekeren. Deze sensibilisering uit zich door de publicatie van artikels, informatie, documenten over dit onderwerp, het organiseren van culturele activiteiten (tentoonstellingen, conferenties,....), door actief mee te werken aan activiteiten die water en fonteinen promoten; het beheren van een 'Musée de l'eau et de la fontaine' waar alle stukken en documenten zijn samengebracht die op de een of andere manier de geschiedenis van fonteinen en de waterdistributie doorheen de eeuwen illustreren; het beheren van een documentatiecentrum waar alle publicaties en informatie over de historiek, legenden en fonteinbeschrijvingen worden verzameld maar ook over de waterdistributie en daarmee samenhangende technieken, over het beroep van waterfitter, waterdrager, wichelroedeloper...
Deze documentatie staat ter beschikking van iedereen die ze wil raadplegen (studenten, historici, journalisten,...); Samenwerken met de overheid, verenigingen of personen die soortgelijke doelstellingen hebben als de vzw; een nationale telling organiseren van alle Belgische fonteinen; in de mate van het mogelijke deelnemen aan de restauratie en de herwaardering van fonteinen.
4.51198 50.729