logo PORTAIL.WALLONIE.MUSEUM visiter voir apprendre informer

HOTTON


Photos 11061184.JPGDe molen heeft een ijzeren en een houten rad. Ze hebben elk een diameter van 4 m en schoepbladen die langs onder gevoed worden, wat wil zeggen dat het rad zich in theorie boven het niveau van het water in het toevoerkanaal bevindt De molenaar opent de schuiven van dit kanaal om de raderen te doen werken.
Binnen telt de molen vier verdiepingen: de machines, de koppels molenstenen, de builmolen en de zolder. Het ijzeren rad aan de buitenkant drijft met behulp van een transmissie-as het ijzeren rad aan, het houten rad beweegt het molenrad dat het broodgraan maalt, de lift voor de zakken en de meellift.

Werking:
De machines: op de radas is het grote rad vastgemaakt waarop de spoelen van de schijfloop van graan worden voorzien. Daarbij verandert de verticale rotatiebeweging in een horizontale rotatiebeweging.
Daardoor gaat de bovenste molensteen draaien. De onderste molensteen beweegt niet: deze wordt 'slapend' of 'liggend' genoemd. De bovenste molensteen draait: deze wordt 'draaiend' of 'lopend' genoemd. Hij draait dankzij het molenijzer, een ijzeren stuk dat in de steen is verankerd. Dit stuk schuift in het kleine molenijzer in de onderste molensteen dat verbonden is met de schijfloop.

Het graan wordt op de zolder opgeslagen. Daar wordt het in drie karen in de grond gestort. Die staan in verbinding met de karen op de houten bekistingen rond de molenstenen. De graankorrels worden tussen de twee molenstenen vermalen. Door de middelpuntvliedende kracht vliegt het meel naar buiten Daar wordt het in een gat gejaagd en valt het op een graanvijzel die het verder naar de verschillende uitgangen brengt waar de molenaar de zakken heeft opgehangen. Als de stortbak leeg geraakt, zorgt een ingenieus systeem ervoor dat er een klok begint te luiden die de molenaar verwittigt.
De builmachine (een lange zeshoekige tamboer met wanden uit natuurzijde die rond een horizontale as draait zeeft het meel. De verschillende texturen van de zijde zorgen ervoor dat de verschillende meelkwaliteiten worden gesorteerd.
5.44758 50.2683