Flag Fr
Flag En
Flag Nl
Flag Nl
Affiche de l'expositionEspace Georges TruffautLe Grand CurtiusPierre Alechinsky, l'Encreur, coll. Centre de la GravureQuartzGloster meteor Mk 8 (GB) BAFLes chevaux de bois et le carrousel suspendu de 1929 .Musée-valise <b><i>La guerre de 40 a bien eu lieu</i></b>Musée-valise <b><i>Les Gallo-Romains</i></b>Musée-valise <b><i> Le Néolithique. Les premiers sédentaires</i></b>Folklore francophoneMusée-valise <b><i> Les Gallo-Romains</i></b>Reconstitution d'un habitat de l'Age du Bronze

Welkom

Het portaal van de musea in Wallonië biedt virtuele toegang tot bijna 400 musea en museale instellingen van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel, verspreid op het grondgebied van het Waalse Gewest.

Waarom?
Waalse museale instellingen betere zichtbaarheid op het internet bezorgen via een enig ingangspunt, met de bedoeling musea met hun toeristisch en patrimoniaal milieu nauw samen te binden en hen op deze wijze als dynamische elementen te definiëren voor de lokale, sociale, economische en toeristische ontwikkeling.
Het geheel van de Waalse museale instellingen in hun diversiteit bevorderen en vertegenwoordigen, zowel in België als in het buitenland, in hun permanente of tijdelijke activiteiten.
Het culturele roerende erfgoed van de Franse Gemeenschap van België, dankzij de toegang tot de geautomatiseerde inventaris van museumcollecties (AICIM), bevorderen.
De uitwisseling tussen musea en hun publiek, en tussen musea zelf, versterken om een dynamisch netwerk van musea en museale instellingen te creëren.
Het gebruik van nieuwe informatietechnologieën door musea voor het publiek aanmoedigen.
Facebook48 Facebook Ico Pro On Infos pro Ico Contacter On Contact Logo PWMWallonie.museum
RWB©2012